Pszczoły Ekosystem

Ekosystem

Przyroda stanowi skomplikowaną sieć zależności. Organizmy są powiązane ze sobą na wiele sposobów – dostarczają sobie nawzajem pożywienie i miejsce do życia, konkurują o światło, miejsce czy pokarm. Również my, ludzie, jesteśmy częścią tej sieci. Być może wydaje nam się, że dzięki rozwojowi techniki i cywilizacji uniezależniliśmy się od przyrody, ale to nieprawda. Potrzebujemy jej do życia tak samo jak wszystkie inne organizmy.

Każdy gatunek ma jakieś powiązania z innymi. Jego zniknięcie nie pozostanie więc bez wpływu na przyrodę. Pszczoły odgrywają w przyrodzie różne role – są dla innych zwierząt pożywieniem czy konkurentami o pokarm, ale gdyby ich zabrakło, najbardziej odczułyby to rośliny, które pszczoły zapylają.