Pszczoły Ekosystem

Ekosystém

Príroda je komplexnou sieťou vzájomných závislostí. Organizmy sú navzájom prepojené mnohými spôsobmi – poskytujú si jedlo a miesto na život, súťažia o svetlo, biotopy alebo jedlo. My ľudia sme tiež súčasťou tejto siete. Môže sa nám zdať, že vďaka rozvoju technológie a civilizácie sme sa stali nezávislými od prírody, to však nie je pravda. Potrebujeme ju k životu rovnako ako všetky ostatné organizmy. Každý druh má určité prepojenie s ostatnými. Jeho vymiznutie sa nezaobíde bez dopadu na prírodu.

Včely hrajú v prírode rôzne úlohy – pre iné zvieratá sú jedlom alebo konkurentom v boji o jedlo, avšak najlepšie sú známe v rámci inej dôležitej úlohy – zo zhromažďovania nektáru a peľu, čím opeľujú rastliny. Väčšina kvitnúcich rastlín potrebuje opeľovače na výrobu semien a pre rozmnožovanie. Bez rastlín by svet, ako ho poznáme, nemohol existovať. Medzi plodinami je tiež veľa takých, ktoré by sme si nemohli užiť, ak by neboli včely (napr. paradajka, jablko, mrkva, cibuľa a mnoho ďalších).