Pszczelarstwo

Pszczelarstwo

Pszczoła miodna jest najbardziej znanym polskim gatunkiem pszczoły. Jest też jedynym gatunkiem hodowanym na dużą skalę dla pozyskania miodu, wosku i innych produktów pszczelich, jak również dla zapylania upraw. 

Hodowla pszczoły miodnej ma długą tradycję. Najwcześniejsze próby korzystania z pracy pszczół podejmowali bartnicy, którzy wyszukiwali dzikie pszczoły mieszkające w lasach i podbierali im miód. Później zaczęto wieszać specjalne wydrążone kłody, w których pszczoły mogły zamieszkać, i udoskonalano je. Pierwowzór uli, które dziś znamy – takie, z których można wyjmować ramki z miodem bez robienia krzywdy całej pszczelej rodzinie – zawdzięczamy polskiemu uczonemu, księdzu Janowi Dzierżoniowi

Pszczoła miodna nie jest jedynym gatunkiem, który można hodować. Do zapylania upraw szklarniowych, np. pomidorów, wykorzystuje się trzmiele. Z kolei samotna pszczoła murarka ogrodowa bywa hodowana jako zapylacz drzew owocowych i innych wiosennych upraw.