pszczoły zagrożenia
Ochrona pszczół

Ochrona

Jak każde zwierzę, dzikie pszczoły potrzebują jedzenia. Żywią się pyłkiem i nektarem kwiatów, więc aby im pomóc, dbajmy o kwiaty. Zarówno o te, które siejemy i sadzimy w naszych ogrodach, jak i o te dzikie, rosnące na łąkach czy trawnikach. Nawet chwasty, które wydają nam się niepotrzebne, są ważnym pokarmem dla pszczół.

Do ogrodu wybierajmy rośliny rodzime zamiast takich obcego pochodzenia. Roślina egzotyczna może ładnie wyglądać i przyciągać pszczoły, ale jednocześnie może być niebezpieczna dla naszej przyrody, na przykład jeśli “ucieknie” z ogródka i zacznie konkurować z rodzimymi roślinami. Jak może uciec? Na przykład poprzez nasiona albo rozrastające się podziemne kłącza. 

Niektóre gatunki pszczół korzystają z wielu różnych kwiatów, inne zbierają pokarm wyłącznie z jednego lub kilku rodzajów roślin. Dlatego warto dbać nie tylko o dużą ilość, ale i różnorodność kwiatów, żeby wiele pszczół mogło wśród nich znaleźć coś dla siebie.

Pestycydy pomagają nam zwalczać szkodniki, ale jednocześnie szkodzą pożytecznym organizmom. Zależnie od rodzaju środka i dawki, może on zabić pszczoły od razu, albo spowodować, że będą osłabione albo będą mieć trudności z powrotem do swojego gniazda. Jeśli chcesz chronić pszczoły, ogranicz ich używanie do minimum, a najlepiej zrezygnuj z nich w ogóle. 

Pszczoły, oprócz pokarmu, potrzebują miejsca do założenia gniazda. Część z nich kopie sobie norki w ziemi, ale są też takie, które muszą znaleźć gotową norkę czy szczelinę. W naturze gniazdują w pustych łodygach roślin, szczelinach pod korą czy w drewnie, w starych gniazdach innych pszczół… Możesz zbudować dla nich tzw. hotel dla owadów, w którym umieścisz np. nawiercone kawałki drewna albo pociętą trzcinę i słomę. Pamiętaj, żeby w pobliżu hotelu zadbać o kwiaty i nie stosować pestycydów!

Nie każde miejsce jest tak samo dobre do życia dla pszczół. Ukwiecony ogród jest dla nich dużą pomocą, ale nie zastąpi dzikiej, różnorodnej łąki. Dlatego musimy dbać o różnorodne siedliska, będące domem dla pszczół i innych zwierząt, takie jak właśnie naturalne łąki, murawy kserotermiczne (ciepłe, suche siedliska szczególnie lubiane przez pszczoły) czy miedze wśród pól uprawnych.

Lista gatunków na łące (przykłady)

Motyl polski - autor Justyna Kierat
Motyl polski – autor Justyna Kierat
Motyl polski - autor Justyna Kierat
Motyl polski – autor Justyna Kierat