Pszczela Hala – ośrodek edukacji przyrodniczej  /  Rok z życia pszczoły
Rok z życia pszczoły

Rok z życia pszczoły

Cykl życia większości pszczół zamyka się u nas w jednym roku – wyjątkiem jest miodna, gdzie królowa zimuje w swoim gnieździe i może żyć nawet kilka lat. Gniazdo pszczoły miodnej może pozostawać aktywne jeszcze dłużej, gdyż w czasie rójki przejmowane jest przez młodą królową, a stara
odlatuje z częścią robotnic poszukać nowego miejsca. Inne pszczoły żyją przez pewien czas, rozmnażają się, po czym giną, pozostawiając swoje potomstwo rozwijające się w gnieździe.

U trzmieli, które są podobnie jak pszczoła miodna gatunkami społecznymi, zimę przeżywają tylko młode królowe. Na wiosnę wychodzą z ukrycia i zakładają gniazdo. Produkują potomstwo, na początku robotnice, później samce i młode królowe. Pod koniec sezonu ginie stara królowa, samce i
robotnice, a młode królowe znajdują sobie miejsce do zimowania, by kolejnego roku założyć własne kolonie

Na rysunku przedstawiony jest cykl życiowy murarki ogrodowej, która jest pospolitą pszczołą samotną. Większość życia pszczoły te spędzają wewnątrz gniazda. Na wiosnę, około kwietnia, dorosła murarka opuszcza gniazdo, w którym się rozwijała, i szuka miejsca na założenie własnego. Resztę życia spędzi na budowie komórek gniazdowych, zaopatrywaniu ich w pyłek i nektar, i składaniu jaj. Ostatnie samice umrą mniej więcej w czerwcu, pozostawiając rozwijające się w gniazdach larwy. Inne gatunki pszczół mogą opuszczać gniazda w innych terminach – jeszcze wcześniej niż murarka, bądź później – i latać przez różny czas. Larwa, która wykluła się z jaja w komórce, zjada przygotowany dla niej pokarm, po czym przędzie kokon i wewnątrz niego się przepoczwarcza. We wrześniu wszystkie murarki ogrodowe są już dorosłymi osobnikami zamkniętymi w kokonach i czekającymi na nadejście zimy. Murarka jest jednym z wyjątków, jeśli chodzi o zimowanie, bo większość pszczół samotnych zimuje jako larwy, a przepoczwarcza się dopiero na wiosnę, przed wyjściem z gniazda. Na wiosnę gniazdo opuszczają najpierw samce murarek, które czekają na wygryzające się nieco później samice. Cykl się zamyka.

Każdy gatunek ma jakieś powiązania z innymi. Jego zniknięcie nie pozostanie więc bez wpływu na przyrodę. Pszczoły odgrywają w przyrodzie różne role – są dla innych zwierząt pożywieniem czy konkurentami o pokarm, ale gdyby ich zabrakło, najbardziej odczułyby to rośliny, które pszczoły zapylają.