pszczela hala
Pszczela Hala – ośrodek edukacji przyrodniczej  /  Pszczela Hala – ośrodek edukacji przyrodniczej

Pszczela Hala – ośrodek edukacji przyrodniczej

Pszczela Hala to projekt miejsca w górach dla ochrony przyrody, działań artystycznych i edukacji. Zajmuje dwa hektary łąk na grzbiecie pod szczytem Trzonka w Beskidzie Małym. Stoi tam ponad 100 letnia chata góralska, przystosowane do celów plenerowych i spotkań.

Grzbiet w tym miejscu wznosi się nad przełomem rzeki Soły, blisko jeziora Żywieckiego i góry Żar. Przyroda tutaj została mocno przekształcona w wyniku działalności człowieka. Kiedyś przeważały lasy bukowe, obecnie na skutek wyrębów dominuje las wtórny świerkowo – bukowo – jodłowy. Podłoże zbudowane z piaskowców jest skaliste i ubogie w glebę. Klimat właściwy strefie górskiej, ostatnimi laty wyraźnie bardziej suchy, skutkujący obniżaniem wód gruntowych. W lasach przeważa zwierzyna płowa, dziki i mniejsze ssaki. Pojawiają się wilk i ryś a czasem niedźwiedź brunatny. Zamieszkująca tu ludność od pokoleń zajmowała się rolnictwem i pasterstwem. Obecnie gospodarstw opustoszały, pola uprawne zastąpiły łąki a stare chaty poznikały. Jedna z takich góralskich chat została wyremontowana i służy fundacji Ludzie-Innowacje-Design jako zaplecze działań artystycznych i edukacji przyrodniczej. Projekt „pszczela hala” polega na zbudowaniu prostej infrastruktury do warsztatów dla dzieci na temat roli pszczół i równowagi w przyrodzie. Służy też wszystkim użytkownikom górskich szlaków w świadomym wypoczynku i kontemplacji krajobrazu.

Pszczela Hala Spotkania

W ramach programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Pszczoły – nasze wspólne dziedzictwo i nasza przyszłość” powstała wiata ekspozycyjno-warsztatowa, punkt informacyjny przy szlaku turystycznym, altana widokowa, zadaszenia dla eksponatów i domków dla dzikich pszczół. Posiano łąkę kwietną dla wzbogacenia i poprawy ekosystemu a zwłaszcza pszczół i innych owadów zapylających.

Chcemy by to miejsce projektowane na łąkach wśród górskiego lasu, pobudzało wrażliwość na istniejącą w przyrodzie harmonię i równowagę. Uświadamiało związek pomiędzy wszystkimi żyjącymi istotami i kierowało ku działaniom chroniącym dziedzictwo przyrodnicze w czasach realnych zagrożeń.

Japończycy kultywują sztukę kontaktu z przyrodą, nazywaną „shinrin yoku” – kąpiel w lesie. Polega na kontakcie z naturą za pomocą wszystkich pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku. To nie tylko spacer ale i świadome odczuwanie otaczającego życia roślin i zwierząt. W japońskich lasach wytyczono szlaki z miejscami widokowymi, medytacyjnymi i ośrodkami terapeutycznymi. Lecznicze właściwości lasu zostały naukowo zbadane, i korzystają z nich miliony ludzi by leczyć stres i wzmocnić zdrowie.

Nasz projekt zmierza ku stworzeniu miejsca świadomego kontaktu z przyrodą. Warsztaty dla dzieci, zielone lekcje, spotkania, seminaria i plenery artystyczne. Zrównoważony rozwój w zrównoważonym środowisku.