Pszczela Hala  /  Pszczela Hala

Pszczela Hala to malownicze miejsce położone w Beskidach, w okolicy miejscowości Porąbka na górze Trzonka. Celem projektu było stworzenie miejsca edukacji o insektach zapylających. W tym celu stworzyliśmy aplikację edukacyjną, stronę na facebook oraz miejsce warsztatowe wraz z artystyczną instalację rzeźbiarską.

Na pszczelej hali odbywają się warsztaty dla dzieci edukujące, że pszczoły są bardzo ważnymi organizmami zapylającymi kwiaty i umożliwiającymi rozmnażanie i istnienie wielu gatunkom roślin.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości i kultury ekologicznej, w szczególności w temacie roli pszczół w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem wymierania dzikich pszczół na skutek m.in. zanieczyszczenia środowiska, nadmiernego rozwoju obszarów rolniczych, wykorzystania pestycydów czy zaniku bioróżnorodności.

Zapraszamy do zwiedzania i nauki.

1. Ekosystem

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa