pszczoły zagrożenia
Ohrozenia

Ohrozenia

Včely sú veľmi dôležité organizmy. Opeľovaním kvetín umožňujú rozmnožovanie a existenciu mnohých druhov voľne rastúcich rastlín. Avšak výsledky výskumov sú znepokojivé: veľa druhov hmyzu, vrátane včiel, je v súčasnosti menej ako predtým. Človek, žiaľ, k tomu prispieva svojimi aktivitami.

Veľmi vážnym ohrozením nielen pre včely, ale aj všeobecne pre voľne žijúce zvieratá, je strata biotopov. Vzali sme pre stavbu miest a ciest veľa územia, ktoré bolo v minulosti divočinou. V poľnohospodárstve monokultúrne plodiny zaberajú čoraz viac plochy a zmenšujú sa miesta, ako napr.
medze, kde môžu nájsť útočisko divo žijúce rastliny a zvieratá. Pre včely sa môže stáť miestom pre život dokonca aj transformované prostredie, napríklad mesto. Parky, záhrady a dokonca aj balkóny, strechy domov a parapety môžu byť pre včely biotopom, ale bohužiaľ sú často „zelenou púšťou“. Na hladko pokosených trávnikoch a v záhradách vysadených tujou, kde nič nekvitne, včely nenájdu jedlo.

Pesticídy sú chemické prípravky na ochranu rastlín. Používajú sa vo veľkom v poľnohospodárstve, ale tiež na ochranu okrasných rastlín. Tieto látky sú určené na ničenie škodcov, ale poškodzujú nielen hmyz, ktorého sa chceme zbaviť, ale aj ten užitočný. Včely môžu okamžite zomrieť pri použití vysokých dávok pesticídov, ale kontaminácia nízkymi dávkami je tiež nebezpečná – môže napríklad spôsobiť problémy s orientáciou a návratom do hniezda.

Včely sú tiež ohrozené invazívnymi druhmi. Sú to druhy, ktoré boli úmyselne alebo náhodne prenesené človekom zo vzdialených miest (napr. z iného kontinentu), začali sa množiť a šíriť na novom mieste, čím poškodzujú pôvodnú prírodu. Napríklad, zlatobyľ kanadská je takýmto invazívnym druhom. Je medonosná a včely ju dobrovoľne navštevujú, súčasne však zarastajú ňou prirodzené biotopy a vytláčajú iné rastliny. Výsledkom je, že včelám chýbajú ďalšie kvety – čo je problémom najmä na jar a začiatkom leta, keď zlatobyľ ešte nekvitne a druhy, ktoré potrebujú iné druhy rastlín, ako zlatobyľ kanadská, nemajú možnosť nájsť potravu.