Včelia Hoľa – stredisko prírodnej výchovy  /  Ako vzdelávať o opeľovačoch?  /  Tipy na výrobu domčeka pre hmyz

Na internete nájdete rôzne pokyny na stavbu hmyzích domov. Tu je niekoľko tipov na ich vystuženie (t. j. vhodného materiálu pre hniezdenie).

  • drevené kocky s predvŕtanými otvormi,
  • vysušené steblá trstiny, rákosie, nakrájané na úseky približne 15 – 20 cm.
  • vysušené stonky pohánkovcov (invázne druhy, niekedy rastúce napríklad na brehoch vôd), rezané ako trstiny,
  • stonky iných rastlín, ktoré sú duté,
  • niektoré včely radi hniezdia v hlinených blokoch s prepichnutými otvormi.
  • navyše môžete pridať nejaké šišky, slamu, suché listy – už nie ako hniezdo pre včely, ale ako prístrešok a zimovisko, napr. pre lienky alebo ucholakov obyčajných,

Priemery otvorov hniezda, samozrejme, jedná sa o vnútorný priemer) by mali byť rôzne, v rozmedzí od 2 mm do približne 1 cm (môžu byť aj hrubšie, avšak nad 1 cm už nebudú príliš obývané). Napríklad v prípade murárky, jednej z najbežnejších samotárskych včiel, je optimálny priemer asi 4 – 8 mm, ale chceme, aby dom obývali aj iné druhy.

a jednej strane by mali byť otvory hniezda slepé – t. j. drevené kocky by sa nemali prevŕtať skrz celú kocku a trstinové stonky alebo steblá pohánkovca by mali mať koleno (na konci alebo v strede, aby bol domček dvojstranný).

Čelná časť domčeku by mala byť zaistená sieťou tak, aby hmyz mohol preletieť hladko, ale aj aby sa zabránilo vtákom zničiť ich hniezda (napr. ďatľom, sýkorkám). Je vhodne to urobiť tak, aby sa mriežka mohla odstrániť a dať späť bez toho, aby sa musela demontovať celá konštrukcia a napríklad, aby sa niektoré steblá alebo stonky nahradili čerstvými.

Ak je to možné, hotel by mal mať polohu smerom na juhovýchodnú stranu, aby slnko ráno zahrialo vchod do hniezda. Hniezda by sa nemali umiestňovať tesne nad zemou, len napríklad 0,5 m nad zemou.

Domek dla owadów hotel