Pszczela Hala – ośrodek edukacji przyrodniczej  /  Jak edukować o zapylaczach?  /  Film i Konspekt – Budowa hotelu dla dzikich pszczół

Film i konspekt – Budowa hotelu dla dzikich pszczół

Cele zajęć:
Wiadomości:
Uczeń:
Potrafi rozpoznać pszczołę / odróżnić pszczoły od innych owadów.
Wie o różnorodności gatunków pszczół.
Wie o ich roli w zapylaniu roślin.
Wie jak żyją i mieszkają zapylacze.
Poznaje zagrożenia i sposoby ochrony.

Umiejętności:
Uczeń:
Potrafi podać nazwy kilku przykładowych rodzajów pszczół i opisać ich życie.
Rozumie wagę równowagi w przyrodzie.
Dostrzega zagrożenia i konieczność ochrony.
Rozwija się manualnie i estetycznie.

Postawy:
Świadomość wagi każdej formy życia.
Świadomość bycia częścią przyrody.
Aktywne uczestnictwo w ochronie przyrody.

Metody pracy:
Pogadanka, dyskusja, pokaz wizualny, działania praktyczne

Środki dydaktyczne:
Zestawy edukacyjne, instrukcje, wizualizacje, materiał filmowy

Przebieg zajęć:
1. Część wstępna – nauczyciel opowiada o różnorodności zapylaczy, ich cyklu życia, roli w zapylaniu roślin i potrzebie ochrony. Posługuje się informacjami zawartymi w broszurze.
2. Część realizacyjna – uczniowie składają hotel dla pszczół z elementów zestawu a następnie wypełniając go materiałami zgodnie z opisem w broszurze. Można dowolnie ozdobić elementy dbając by użyte materiały plastyczne były nietoksyczne

Konspekt – Budowa hotelu dla dzikich pszczół